Αναστολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ (COVID-19)

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της εμφάνισής του, θα αναστείλουμε μέχρι νεωτέρας τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις (θεματικές ημερίδες συμβουλευτικής, εκδηλώσεις διατροφικών συμβουλών, εκδηλώσεις για παιδιά) καθώς και τις ομαδικές συμβουλευτικές (ομαδικές συμβουλευτικές ψυχοκοινωνικής στήριξης ενηλίκων, ομαδικές λογιστικές συμβουλευτικές).

Περισσότερα...

3η Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Φορέων υλοποίησης του ΤΕΒΑ

Στην Αθήνα Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Φορέων υλοποίησης του ΤΕΒΑ με θέμα «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» όπου παρουσιάστηκαν από έξι Κοινωνικές Συμπράξεις συνοδευτικές δράσεις υλοποιημένες με επιτυχία, με ποικίλο υλικό όπως επίσης φιλοξενήσαμε τους συναδέλφους από την Μάλτα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ στην υλοποίηση του FEAD/TEBA, οι οποίοι μας παρουσίασαν, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος στην Μάλτα, τις δικές τους συνοδευτικές δράσεις με την δική τους οπτική εφαρμογής του Προγράμματος στη χώρα τους.

Περισσότερα...

Αύξηση του προϋπολογισμού

Κατά 154.331,01 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019-Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, MIS:5029666, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΣΕ09380049 με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων στην Αργολίδα

Ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στις 17 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Συμπράξεων και της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ. Εκεί έγινε λεπτομερής παρουσίαση της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΕΙΕΑΔ) αναφορικά με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από ορισμένες Κοινωνικές Συμπράξεις, αναφέρθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο που ολοκληρώνεται καθώς και προτάσεις για την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων των δικαιούχων.

Περισσότερα...

Επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής για Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Προμήθειες στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ

Δημοσιεύτηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ με στόχο την παροχή κατευθύνσεων οδηγιών και ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Περισσότερα...

Πρόσληψη Στελεχών Συμβουλευτικής

(Κοινωνικών Λειτουργών/ Ψυχολόγων)

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας, πιστοποιημένος φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Στελέχη Συμβουλευτικής (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) για την υλοποίηση των δράσεών της στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα για το έργο:

Περισσότερα...

Συνεργασία με στελέχη συμβουλευτικής

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση, πιστοποιημένος φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Στελέχη Συμβουλευτικής, για την υλοποίηση των δράσεών της στην Πελοπόννησο.

Περισσότερα...

ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, ο Δήμος Αγρινίου, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας και η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, υλοποιούν το Έργο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Περισσότερα...

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους άνεργους στον Τομέα Υγείας, υλοποιώντας το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περισσότερα...

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανέργων, υποστηρίζοντας κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Περισσότερα...